Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: wdrażanie innowacyjnego systemu przeciwpożarowego w zakładzie Szkuner 

Przedsiębiorstwo Szkuner we Władysławowie zajmujące się połowem i przetwórstwem ryb, powstało w 1955 r. By obiekt mógł nadal funkcjonować w sposób bezpieczny, Prezes zakładu  Witold Wawrzonkoski stanął przed wyzwaniem modernizacji oraz uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru w części produkcyjnej, gdzie dotychczas brakowało ochrony przeciwpożarowej.

 

Z uwagi na wcześniejszą współpracę oraz realizację projektu związanego z uruchomieniem systemu detekcji amoniaku, zostaliśmy wybrani jako partner do dostosowania zakładu Szkuner do bieżących wymagań. 

Konieczność instalacji systemu SSP w produkcyjnej części zakładu wynikała z audytu przeprowadzonego przez inspektoriat weterynarii oraz z potrzeby zabezpieczenia produkcji żywności przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z opadania elementów na taśmę produkcyjną. Ubezpieczyciel zakładu zalecił montaż czujników dymu w przestrzeni podsufitowej w celu zapobiegania ewentualnym sytuacjom pożarowym.

 

Zaproponowaliśmy klientowi nowatorskie rozwiązanie bezprzewodowego systemu PPOŻ – MCR Fire, w skład którego wchodzi centrala przeciwpożarowa, czujniki dymu, ROP-y oraz sygnalizatory. Pozytywnie zaopiniowany system, został przygotowany przez projektanta systemów PPOŻ oraz podpisany i zatwierdzony przez rzeczoznawcę.

„W porcie Szkuner zainstalowaliśmy bezprzewodowy system sygnalizacji pożaru mcr FIRE składającego się z centrali SMART oraz integracji z systemem mcr TECH SYSTEM. Jest to w pełni certyfikowane rozwiązanie przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. W przypadku zdarzenia pożarowego gwarantuje reakcję  ratującą życie ludzkie i mienie oraz informuje odpowiedzialne osoby w przedsiębiorstwie.” – wyjaśnia Prezes MCR TECH LAB Bartosz Bartczak

 

Szybka i łatwa instalacja, możliwość realizacji w dogodnym terminie oraz brak konieczności kłopotliwych prac instalacyjnych na obiekcie, co przekłada się na bardziej efektywny kosztorys, to tylko niektóre z zalet tego rozwiązania.

 

Cieszymy się, że mogliśmy ponownie przyczynić się do rozwoju zakładu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jego pracowników.